Zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

v souladu s Nařízením EU 2016/679 (dále jen GDPR), Vás tímto informujeme, že naše společnost (dále jen „správce osobních údajů“) zpracovává Vaše osobní údaje bez souhlasu za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy a titulu oprávněného zájmu správce osobních údajů dat a nakládá s nimi dle výše uvedeného nařízení.

Kategorie osobních údajů

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, u fyzických osob podnikajících dále IČO, DIČ a adresa sídla, případně další osobní údaje jako např. číslo účtu, telefon, email, jsou-li pro plnění smlouvy nezbytné.

Práva subjektu údajů

  • Právo na přístup k osobním údajům;
  • Právo na opravu a doplnění osobních údajů;
  • Právo na výmaz;
  • Právo na omezení zpracování;
  • Právo na přenositelnost vybraných osobních údajů;

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu se směrnicí „Směrnice o oběhu a archivaci dokladů“ dle daného typu písemnosti a smluvního vztahu.
O výpis z evidence Vašich zpracovávaných osobních údajích můžete požádat na emailu info@mercel.cz.

Ing. Jiří Mercel
Jednatel společnosti