Noży do cięcia poprzecznego

Noży do cięcia poprzecznego używa się do dzielenia materiału przy produkcji arkuszy papieru, kartonów, celulozy oraz blachy itd.  Noże te mogą mieć przylutowane ostrze. Są bimetalowe z HSS High Speed steel lub stopu twardego.

Mogą też być jednometalowe i całe wyprodukowane ze stali narzędziowej.

Wykorzystanie noży do cięcia poprzecznego

Noże do cięcia poprzecznego wykorzystywane są do dzielenia materiału w poprzek, czy w większości do przecięcia osi materiału. Mogą być zębate lub bez zębów. Czasem mają stopniowe cięcie nożyczkowe. Oferujemy noże do cięcia w poprzek papieru, tekstyliów, blachy, tworzywa sztucznego, zarówno noże monolityczne, jak też dwumetalowe. Noże powinny mieć wystarczająco mocną konstrukcję, aby nie dochodziło do czystego cięcia.

Zasada cięcia

Noże poprzeczne mogą ciąć na zasadzie noża statycznego lub ruchomego w stosunku do drugiego noża. Dwa noże mogą też obracać się naprzeciw siebie wpięte w lub na cylindrach, albo też przesuwać się naprzeciwko siebie. Do cięcia poprzecznego można też korzystać z noża krążkowego. Umocowany w prowadnicy dzieli metal za pomocą pojedynczych cięć. Może ciąć do listwy lub może być napędzany i ciąć do szczeliny. Maksymalna długość produkowanych noży to 4.100 mm.

Regulacja noży poprzecznych

Regulacja noży poprzecznych jest czynnością o dużym stopniu fachowości i wymaga doświadczenia. Zawsze należy ostrzyć oba noże.

Tabela tolerancji

Terminy Symbol Dokładność
Prostoliniowość aż do 0,005 mm
Płaskość 0,1/1000 mm
Prostość aż do 0,005 mm
Nachylenie aż do 0,005 mm
Otwory w części hartowanej do 1000 mm długości
1000-2000 mm długości
2000-3000 mm długości
přes 3000 mm długości

0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm