Piły

Piły

Dostępne wielkości

Średnica (mm) Szerokość (mm) Długość wtórnego skosu Główny skos Otwór mocujący (mm) Otwory gwintowane (mm)
610 3.00 100 2 x 7.0° 100 -
4.76 190 68.26
82.55
4/1/4"203.2
210
230
710 4.76 190 60
230
810 6.00 245 2 x 7.5°
870 5.00 250
1000 8.00 340
1200 10.00 340

Standardowe wykonanie noży krążkowych do papieru

D (mm) S (mm) H (mm) W - Nr. WS L1 L2 Nbl. GewB.
609.6 4.76 68.26 1.2235 2 190 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2235 2 230 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2519 2 190 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2519 2 230 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2379 2 190 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2379 2 230 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.3343 2 190 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.3343 2 230 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2235 2 190 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2235 2 230 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2519 2 190 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2519 2 230 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2379 2 190 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2379 2 230 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.3343 2 190 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.3343 2 230 4/11/108 41/4"/203
810.0 6.00 60.00 1.2379 2 245 7.5° --- 41/4"/203
1000.0 8.00 60.00 1.2379 2 340 7.5° --- 41/4"/203
D (mm) - średnica zewnętrzna w mm
S (mm) - grubość w mm
H (mm) - średnica otworu centralnego w mm, stopień tolerancji H7
W.Nr. - numer materiału - rodzaj stali
WS - ostrze 2 = dwustronne
L1 - długość ostrza w mm (D-2xL1)= średnica kołnierza noża krążkowego
L2 - kąt przedniego ostrza
Nbl. - liczba / średnica w mm / części noża w mm od przyległych otworów
GewB. - liczba / średnica w calach / części noża w mm od otworu gwintowanego

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

 • Noże krążkowe są cały czas, przed i po użyciu bardzo ostre. Niefachowe użycie może doprowadzić do poważnego zranienia.
 • Nasze noże krążkowe do papieru są seryjnie wyposażone przez producenta w osłony na ostrza. Można ją zdejmować wyłącznie w celu użycia noża. Dotyczy to również montażu i demontażu noży w maszynie lub w urządzeniu oraz napraw maszyny w miejscu, w którym znajduje się nóż krążkowy.
 • Podczas obchodzenia się z nożami krążkowymi (transport, montaż, demontaż) należy zapewnić indywidualne środki ochronne, takie jak np. obuwie chroniące przeciw przecięciom, buty bezpieczeństwa itd. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy ostrze jest zabezpieczone osłoną.
 • Nóż krążkowy do papieru może być wykorzystywany w opisanych tutaj celach. Inne użycie nie jest dopuszczalne. Nieprawidłowe użycie może prowadzić od poważnych obrażeń ciała.
 • Należy stosować się do wskazówek producenta maszyny

Przechowywanie

 • Nieużywane noże powinny być przechowywane w pozycji na boku. Można je też przechowywać na poprzeczce, zawieszone na znajdującym się po środku. Noży krążkowych nigdy nie wolno kłaść w pozycji pionowej na przedniej krawędzi tnącej, która jest bardzo narażona na uszkodzenia również z nałożoną osłoną.
 • Wykorzystane noże zawsze powinny być oznaczone jako „używane” lub „zużyte” (np. za pomocą niezmywalnego markera), aby uniknąć ich zamiany.
 • Podczas układania noży do przechowywania i wyjmowania do użycia może dojść do zranienia. Takie ryzyko należy uwzględnić przy wyborze miejsca do przechowywania i jego wyposażenia.
 • Producent wyposaża noże krążkowe w folię zabezpieczającą przed korozją. Mimo to noże powinny być przechowywane w suchych, zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach.
 • Podczas wyjmowania noży do użytku i układania do przechowywania, a także w trakcie przechowywania za każdym razem na ostrzu powinna być nałożona osłona.

Transport

 • Na czas transportu noży krążkowych należy zapewnić skuteczną ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym. Nawet jeżeli np. wstrząsy podczas transportu nie spowodują żadnego widocznego uszkodzenia, może dojść do częściowego lub całkowitego obniżenia skuteczności noża ze względu na małe przedziały tolerancji.
 • Mimo że noże są zabezpieczone przed korozją za pomocą folii ochronnej, powinny być w czasie transportu chronione przed dostępem wody i wilgocią.
 • Podczas transportu osłona ostrza powinna być cały czas założona.

Montaż i demontaż

 • Noże krążkowe produkowane są z minimalnymi tolerancjami, które można otrzymać jedynie w temperaturze pokojowej. Dlatego noże przed montażem powinno się pozostawić na wskazany do aklimatyzacji czas, jeżeli nie były przechowywane w temperaturze pokojowej.
 • Podczas montażu i demontażu noża krążkowego maszyna powinna zostać odłączona od zasilania, aby nie doszło do przypadkowego uruchomienia.
 • Należy stosować się do zaleceń producenta maszyny, a zwłaszcza przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.
 • Montaż i demontaż powinno się przeprowadzać z użyciem odpowiednich narzędzi.
 • Podczas montażu należy pilnować absolutnej czystości. Kołnierz i wał maszyny powinny być przed montażem dobrze umyte.
 • Noże krążkowe przed korozją zabezpiecza smar. Warstwa smaru powinna być dokładnie usunięta przed zamontowaniem. Otwór tarczy ma być całkowicie pozbawiony zanieczyszczeń.
 • Przy obchodzeniu się podczas montażu i demontażu należy, w miarę możliwości, korzystać z odpowiedniego narzędzia do pracy. Jeżeli nie da się uniknąć wzięcia noża krążkowego do ręki, trzeba go trzymać wyłącznie za otwór centralny.
 • Dopasowanie w obwodzie wału i kołnierza należy sprawdzić przy użyciu narzędzia do pomiaru (zegarek) i powinno zgadzać się ze specyfikacją podaną przez producenta. Zaleca się pilnować maksymalnego bicia bocznego kołnierza 0,10 mm.
 • UWAGA: Bicie boczne urządzenia rośnie proporcjonalnie z biciem bocznym noża krążkowego (mierzonego na poziomie ostrza). W wyniku bicia bocznego powyżej 0,10 mm dochodzi przy nożu krążkowym z najmniejszą tolerancją do bicia bocznego i do nierównych cięć, powstawania kurzu i obniżenia trwałości noża.
 • Po demontażu użytego noża i przed montażem nowego należy sprawdzić, czy wał i kołnierz maszyny nie są uszkodzone. Uszkodzenie mogłoby przyczynić się do większego bicia bocznego.
 • Powinno się również obejrzeć bieg wału i przekonać się, czy łożysko nie jest zużyte.
 • Należy zweryfikować prawidłowe ustawienie kamieni szlifierskich (zgodnie ze wytycznymi producenta maszyny). Kąt między kamieniami szlifierskimi a nożem krążkowym ma wynosić 7° dla każdej strony, razem 14°. Należy również zwracać uwagę na poruszenie się kamieni (zużycie łożysk).
 • Powinno się kontrolować stan kamieni szlifierskich. Można to sprawdzić na przykład za pomocą palca. Jeżeli powierzchnia jest gładka w dotyku, bryła szlifujące powinna być oczyszczona z zabrudzeń. Do tego celu producenci kamieni szlifierskich proponują odpowiednie środki. Zużyte kamienie szlifierskie należy wymienić.
 • Podczas montażu i demontażu osłona na ostrze powinna być zawsze założona. Niezbędne jest korzystanie ze środków bezpieczeństwa (obuwie odporne na przecięcia, buty ochronne).