Vyrábíme nože s naletovaným tvrdokovem

Vyrábíme nože s naletovaným tvrdokovem

Vyrábíme nože s naletovaným tvrdokovovým plátkem (tungsten carbide) pro polygrafický průmysl.

Provádíme spektrální analýzu kovů

Provádíme spektrální analýzu kovů

Během několika vteřin zjistíme přesné chemické složení.
Test se provádí neinvazivně tedy nedojde k poškození zkoumaného dílu ani povrchu.
Zkvalitnujeme naše služby a zvyšujeme nároky na naše dodavatele.

Zahájení výroby tvarově 3D broušených průmyslových nožů

Zahájení výroby tvarově 3D broušených průmyslových nožů

Centrum pro konstrukci a testování prototypů průmyslových řezných nástrojů

Centrum pro konstrukci a testování prototypů průmyslových řezných nástrojů

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Potenciál , bylo vytvořeno moderní Centrum pro konstrukci a testování prototypů průmyslových řezných nástrojů, spočívající ve výzkumu a aplikacích nových materiálů a technologických postupů. Centrum je vybaveno těmito stroji a zařízeními:

  • CNC bruska
  • Spektrometr
  • Konstrukční SW

Toto pracoviště bude sloužit nejen naší konstrukci a technologii, ale v případě volné kapacity nabízíme našim partnerům a jiným subjektům možnost využití volných kapacit za tržních podmínek.

Zahájení sériové výroby bimetalických průmyslových nožů

Zahájení sériové výroby bimetalických průmyslových nožů

Projekt Zahájení sériové výroby bimetalických průmyslových nožů byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zavedení sériové výroby bimetalických průmyslových nožů.

Předmětem realizovaného projektu byla inovace produktu, a to bimetalického strojního nože až do délky 2500 mm. Inovace produktu byla stěžejní inovací.

Společnost MERCEL je jedinou společností ve střední a východní Evropě, která je schopna vyrábět nože osazené tvrdokovovým (HM) plátkem až do délky  2500 mm. Výhodou této kombinace, řezací části nože (tvrdokovový plátek) a nosné (držící) části nože z běžného materiálu, je delší životnost nože, delší brusné cykly a životnost nože a rovněž úspora materiálu, ze kterého je řezný plátek složený, což vede k nižším nákladům a úsporám. V rámci realizace projektu byla dále realizována procesní inovace spočívající v koncentraci stávajících několika aktivit do jednoho pracoviště, a to atypické CNC brusky, upravené pro specifické potřeby výroby bimetalických nožů o délce až 2500 mm. Takovýto stroj je jedinečný v zemích Střední a Východní Evropy.