Pily

Pily

Dostupné rozměry

Průměr (mm) Šířka (mm) Druhotná zkosená délka Primárná zkosení Vrtná díra (mm) Závitové otvory (mm)
610 3.00 100 2 x 7.0° 100 -
4.76 190 68.26
82.55
4/1/4"203.2
210
230
710 4.76 190 60
230
810 6.00 245 2 x 7.5°
870 5.00 250
1000 8.00 340
1200 10.00 340

Standardní provedení kruhových nožů na papír

D (mm) S (mm) H (mm) W - Nr. WS L1 L2 Nbl. GewB.
609.6 4.76 68.26 1.2235 2 190 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2235 2 230 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2519 2 190 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2519 2 230 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2379 2 190 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.2379 2 230 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.3343 2 190 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 68.26 1.3343 2 230 4/8.5/102 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2235 2 190 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2235 2 230 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2519 2 190 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2519 2 230 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2379 2 190 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.2379 2 230 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.3343 2 190 4/11/108 41/4"/203
609.6 4.76 82.55 1.3343 2 230 4/11/108 41/4"/203
810.0 6.00 60.00 1.2379 2 245 7.5° --- 41/4"/203
1000.0 8.00 60.00 1.2379 2 340 7.5° --- 41/4"/203
D (mm) - vnější průměr v mm
S (mm) - tloušťka v mm
H (mm) - střední vrtání v mm, lícovací stupeň H7
W.Nr. - číslo materiálu - použitý typ oceli
WS - ostří 2 = dvoustranné
L1 - délka ostří v mm (D-2xL1)= průměr příruby kruhového nože
L2 - úhel předního ostří
Nbl. - počet / průměr v mm / částí nože v mm vedlejších otvorů
GewB. - počet / průměr v palcích / částí nože v mm vrtání pro závit

Bezpečnostní pokyny

 • Kruhové nože jsou vždy, ať už před nebo po použití, velmi ostré a při neodborném zacházení může dojít k vážným poraněním.
 • Naše kruhové nože na papír jsou výrobcem sériově opatřeny chráničem ostří. Tem smí být sejmut jedině při uvedení nože do provozu. Toto platí též pro montáž a demontáž nožů na stroj, nebo ze stroje, a pro případ opravy stroje v oblasti kruhového nože.
 • Při manipulaci s kruhovými noži (přeprava, montáž, demontáž) je nutno dbát na osobní bezpečnostní vybavení, jako např. obuv odolná proti proříznutí, bezpečnostní obuv, apod. Toto platí, i když je chránič ostří nasazen.
 • Kruhový nůž na papír smí být užíván k účelům zde popsaným. Jiné použití je nepřípustné. Nevhodné použití může vést k závažným poraněním.
 • Dbejte pokynů výrobce stroje

Skladování

 • Nepoužité nože by se měly skladovat položené na boční plochu. Je též možné skladovat nože na trnu ve středovém otvoru. Kruhové nože se nesmí nikdy ukládat nastojato na přední ostří, které je velmi citlivé na poškození i při nasazeném chrániči.
 • Použité nože by měly být vždy označeny jako "použité" nebo "opotřebované" (např. permanentním značkovačem), aby nemohlo dojít k záměně.
 • Při naskladňování a vyskladňování nožů může dojít ke zranění. Toto je nutné vzít v úvahu při výběru místa pro skladování a jeho zařízení.
 • Výrobce opatřuje kruhové nože ochranným filmem proti korozi. Přesto by se měly skladovat v suchých, uzavřených a temperovaných prostorech.
 • Během vyskladňování a naskladňování, i během skladování musí být vždy nasazen chránič ostří.

Přeprava

 • Během pžepravy kruhových nožů je třeba dbát na účinnou ochranu proti mechanickému poškození. I když např. nárazy při přepravě nezpůsobí žádné viditelné poškození, může dojít k částečnému nebo plnému snížení výkonu nože vzhledem k malým tolerancím.
 • Přesto, že jsou nože opatřeny ochranným filmem proti korozi, měly by být při přepravě chráněny před mokrem nebo vlhkem.
 • Při přepravě musí být vždy nasazen chránič ostří.

Montáž a demontáž

 • Kruhové nože se vyrábějí s minimálními tolerancemi, kterých lze docílit jen při pokojové teplotě. Proto musí mít nože před montáží dostatek času k aklimatizaci, nejsou-li při pokojové teplotě skladovány.
 • Během montáže a demontáže kruhového nože musí být u stroje vypnut el. proud, aby bylo zabráněno neúmyslnému spuštění stroje.
 • Je nutné dodržovat pokyny výrobce stroje, obzvlášť bezpečnostní předpisy.
 • Montáž a demontáž se musí provádět jen vhodným nářadím.
 • Během montáže je nutné dbát na absolutní čistotu. Příruba a hřídel stroje musí být před montáží pečlivě očištěny.
 • Kruhové nože jsou naolejovány proti korozi. Olejový film se musí před montáží pečlivě odstranit. Vrtání nože musí být absolutně bez nečistot.
 • Při manipulaci během montáže a demontáže by měl být používán dle možnosti vhodný manipulační přístroj. Musí-li se s kruhovým nožem manipulovat ručně, je nutné ho brát do ruky jen za středový otvor.
 • Obvodová přesnost hřídele a příruby by se měla kontrolovat pomocí indikátoru (hodinek) a měla by odpovídat údajům výrobce. Doporučujeme dodržovat hodnotu maximálně dovoleného házení příruby do stran 0.10 mm.
 • POZOR: Házení příruby stroje do stran se zvětšuje proporcionálně s házením kruhového nože do stray (měřeno od ostří). Při stranovém házení příruby větším než 0,10 mm, dochází u kruhového nože s nejmenší tolerancí házení do strany k nečistým řezům, tvorbě prachu a zkrácené životnosti nože.
 • Po demontáži použitého nože a před montáží nového je třeba zkontrolovat hřídel a přírubu stroje, nejsou-li poškozeny. Poškození by mohlo způsobit zvýšené házení příruby do strany.
 • Měl by se zkontrolovat běh hřídele, a tím vyloučit možnost opotřebení ložiska.
 • Je potřeba zkontrolovat přesné seřízení brousících kamenů (dle údajů výrobce stroje). Úhel mezi brousicími kameny a kruhovým nožem má být 7° pro 1 stranu, celkově 14°. Rovněž je nutné dbát na chod brousicích kamenů (opotřebování ložisek).
 • Měl by se kontrolovat stav brousicích kamenů. Lze to provádět např. prstem. Je-li povrch hladký na dotyk, musí být brousicí těleso zbaveno nečistot. K tomuto účelu nabízí výrobci brousicích kamenů vhodné prostředky. Jsou-li brousicí kameny opotřebované, musí se vyměnit.
 • Během montáže a demontáže musí být vždy nasazen chránič ostří. Je nutné dbát na dostatečné bezpečnostní vybavení (obuv odolná proti proříznutí, bezpečnostní obuv).