Příčné nože

Příčné nože se používají na příčné dělení materiálu při výrobě archového papíru, kartonáže, celuolozy a dalších výrobků. Tyto nože mohou mít naletovaný břit z HSS.

Užití příčných nožů

Příčné nože se používají k příčnému dělení materiálu, tedy většinou k přerušení toku materiálu. Mohou byt ozubené i neozubené. Mívají postupný střih. Dodáváme nože pro příčné dělení papíru, textilií, plechů, plastů, nože monolitické i bimetalické. Nože by měli mít dostatečně tuhou konstrukci aby docházelo k čistému řezu.

Princip řezu

Příčné nože mohou řezat na principu statického nože nebo pohybujícího se proti noži, nebo mohou oba nože proti sobě rotovat upnuty v nebo na válcích, nebo se proti sobě posouvat. Nůž pro příčný řez může být však i kruhový. Osazený na vedení a jednotlivými přejezdy dělí materiál. Může řezat proti liště, nebo může být poháněný a řezat do mezery. Nože vyrábíme až do délky 4.100 mm.

Seřízení příčných nožů

Seřízení příčných nožů je odborná činnost a vyžaduje  zkušenosti. Vždy se brousí oba nože.

Příčné nože Příčné nože

Tabulka tolerancí

Terminologie Symbol Přesnost
Rovnoběžnost až do 0,005 mm
Rovina povrchu 0,1/1000 mm
Rovnost až do 0,005 mm
Pravoúhlost až do 0,005 mm
Díry skrz zakalení do 1000 mm délky
1000-2000 mm délky
2000-3000 mm délky
přes 3000 mm délky
0,5 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm